درباره ما

شرکت پدیده خلاقان پارسه در زمینه مشاوره سامانه های مبتنی بر فناوری رادیو شناسه (RFID) فعالیت می نماید.

این شرکت در آبان ماه 1391 موفق به کسب مجوز واحد فناور از پارک علم و فناوری خراسان گردید.